tisdag 15 mars 2011

Vi vill återöppna köket vid Enköpings lasarett

Idag har vi lämnat in en motion till landstingsfullmäktige om att återöppna tillagningsköket och personalrestaurangen vid Enköpings lasarett. Detta skulle ge patienter och personal möjlighet att äta nylagad mat vid lasarettet.

Från och med september 2009 lagas all patientmat vid länets sjukhus i Västerås. Anledningen till förändringen var att tillagningsköket vid Akademiska sjukhuset behövde genomgå en stor och kostsam ombyggnation samtidigt som Västerås lasarett hade en överkapacitet. På något sätt hamnade även Enköpings lasarett med i det avtal som slöts mellan de två länen. Nu står ett väl fungerande tillagningskök tomt i Enköping. Detta vill vi ändra på.

- Detta var ett gemensamt vallöfte som vi nu följer upp genom en motion. Tyvärr vann vi inte valet men vi sätter vårt hopp till att få stöd från vissa borgerliga ledamöter. Nu är det upp till bevis för Centerpartiet att stå för sitt vallöfte med samma lydelse, säger Börje Wennberg (S)

Johan Edstav (MP) fortsätter
- Det är självklart att maten ska ses som en del av vården. Nyttig och näringsrik mat kan vara direkt avgörande för patienternas tillfrisknande. Riktiga kök med lokalt tillagad mat förbättrar patienternas matlust avsevärt och kan samtidigt ge stora miljö- och klimatvinster

- Matens betydelse för patienter och personal har underskattats av den borgerliga majoriteten. Köket vid lasarettet är i gott skick och kan med bara mindre renoveringar återöppnas, säger Sören Bergqvist (V)

Vivianne Macdisi (S) tar upp frågan om de äldre- Bland många äldre finns idag stora problem med undervikt till följd av minskad matlust. Då de äldre oftare än andra grupper är patienter i vården är det extra viktigt att maten är aptitlig, doftar gott och ser smakfull ut.

Börje Wennberg (S), Johan Edstav (MP), Sören Bergqvist (V), Vivianne Macdisi (S)

onsdag 2 mars 2011

Akademiska, igen !

Jag har länge funderat över och störts av alla militära begrepp som florerar på Akademiska. Det heter t ex divisioner och insatsstyrka. Jag har legat lågt med mina funderingar, främst kopplat till min egen bakgrund som pacifist och vapenvägrare. Kanhända är jag onödigt känslig inför allt det som intimt förknippas med krigföring och militära begrepp. Men ju längre tiden gått och efter att ha lyssnat till några personer som jag har stor respekt för och som reagera på likartat sätt som jag, så tar jag mig friheten att lufta mina funderingar.

Dessa rader är en liten del av mitt månadsbrev för mars 2011.

Läs hela månadsbrevet här!

Börje Wennberg (S)
lanstingsråd i opposition

söndag 9 januari 2011

Miljöpolitik, viktigt från talarstolen men gäller den i vardagen också??

För min del är det en fråga om trovärdighet. Om vi politiker säger att fler borde åka kollektivt så måste vi själva, när så är möjligt, gå före med gott exempel och åka buss eller tåg. Under förra mandatperioden åkte alla borgerliga landstingsråd ”regelmässigt” bil till arbetet. Det fanns säkert goda skäl ibland, men kom inte och säg att man alltid måste åka egen bil både till och från arbetet och i tjänsten.

Dessa rader avslutar mitt månadsbrev för januari 2011.

Läs hela månadsbrevet här!

Börje Wennberg (S)
landstingsråd i opposition

måndag 6 december 2010

Tillgängligheten som försvann

För en dryg vecka sedan släpptes rapporten ”Öppna jämförelser i vården 2010”. Det är en årligen återkommande jämförelse hur väl Sveriges olika landsting bedriver sjukvården. I ett pressmeddelande som skickades ut av landstingsledningen beskrevs situationen som att vi i Uppsala län är fantastiskt bra på hjärtsjukvård men ligger dåligt till när det gäller antal mediciner hos äldre. Vi vill på intet sätt ifrågasätta dessa uppgifter, men efter en genomgång av rapporten ser vi att den innehåller så mycket mer, både positivt och negativt. Den borgerliga ledningen ”slår sig ofta för bröstet” och talar om att allt är fantastiskt. Att tillgängligheten är bra och kvaliteten på vården utmärkt. Rapporten visar att det i vissa fall stämmer, men den visar också på många brister som måste åtgärdas.

Detta är en liten del av min debattartilel i Arbetarbladet den 5 dec.
Läs hela debattartikeln på Arbetarbladet.se

Börje Wennberg (S)
landstingsråd i opposition

Ta klimatfrågan på allvar!

Nu är det upp till bevis för den borgerliga ledningen om de tar klimatfrågan på allvar. Vår vädjan är att programmet inte kommer att hanteras så som många andra frågor hanteras här i landstinget. Vid föregående fullmäktigemöte beslutade t ex de borgerliga partierna att landstinget internt inte behöver följa undertecknade avtal. Det beslutet, tillsammans med andra liknande beslut, gör att vi inte känner oss helt trygga med att detta miljöprogram kommer att vara vägledande för beslut och handling i landstinget.

Så avslutas den debattartikel på UNT Debatt (5 dec) som jag, Vivianne Macdisi (S), Johan Edstav (MP) och Sören Bergqvist (V) skrivit.
Läs hela debattartikeln på UNT.se

Börje Wennberg (S)
landstingsråd i opposition

lördag 4 december 2010

Vision för Akademiska

Jag tror att jag skall ägna en del av ledigheten runt jul och nyår till att försöka fundera ut en ”Vision för Akademiska sjukhuset”. Något som vi skulle kunna samlas kring och arbeta för att förverkliga!

Dessa rader avslutar mitt månadsbrev för december.
Läs hela brevet här!

Börje Wennberg (S)
landstingsråd i opposition

onsdag 17 november 2010

Politiken och etiken

Det är bara att erkänna; jag fick ett återfall härom dagen. Ett återfall till ”skollärarrollen”, där jag gärna såg att det var lugn och ro i klassrummet och att eleverna uppträdde juste mot varandra. Men den här gången var det inte i något klassrum och det var inte heller någon elev som misskötte sig. Det var den nyvalde landstingsstyrelseordföranden Erik Weiman. Kort efter att jag inlett mitt anförande i den gruppledardebatt som alltid hålls i anslutning till beslut om kommande år budget blev det oroligt på den borgerliga sidan i fullmäktigesalen. Det pratades högt, många skrattade och det var allmänt stökigt. Värst av alla var, hör och häpna, Erik Weiman. Högt och ljudligt hånskrattar han, om det var åt mig som person, det politiska budskap jag framförde eller något annat vet jag inte. Men det spelar ingen roll. Så här uppträder man inte mot varandra, vare sig i politiken eller någon annanstans. Mobbning skall inte förekomma, allra minst från en person som fått det stora förtroendet att leda vårt landsting.
Jag hade naturligtvis inte en tanke på att Mårten Nilsson på SR Uppland spelade in när jag ”läxade upp” Erik Weiman. Men det har jag fått åtskilliga ”gliringar” om det efter sammanträdet. Bland dem som kommit fram och skrattande kommenterat radioinslaget har varit några gamla elever. ”Kul att höra att gamla takter sitter i”, sa en av de grabbar som en gång i tiden var klassen busfrö och lustigkurre. Han hade definitivt stadgat sig, men tveksamt är det däremot om något hjälper på Weiman.

Börje Wennberg (S)
Landstingsråd i opposition